Phan tich ti so Tunisia vs Phap, 22h ngay 30/11/2022

Nh?n ??nh, soi kèo Tunisia vs Pháp, 22h ngày 30/11/2022, vòng b?ng World Cup 2022. Rõ ràng v?i tình hình th?c l?c và ??ng c?p, ?T Pháp quá v??t tr?i so v?i ??i di?n châu Phi. Theo nh?n ??nh https://soikeoeuro1.com/soi-keo-tunisia-vs-phap-luc-22h-30-11-vck-wc-2022/ , m?t chi?n th?ng là ?i?u b?t bu?c ??i v?i th?y trò HLV Didier Descham

read more

Du doan ket qua Bo Dao Nha vs Uruguay, 02h ngay 29/11/2022

B? ?ào Nha và Uruguay là 2 cái tên khá n?i tr?i t?i gi?i ??u l?n này, c? 2 ??i tuy?n này ??u h?i t? nh?ng lão t??ng th?c s? c?a làng túc c?u hi?n t?i. V?i B? ?ào Nha, ?ây là k? World Cup cu?i cùng mà Ronaldo có th? ch?i cho ??i tuy?n khi ?ã 36 tu?i. Còn v?i Uruguay, Suarez và Cavani nhi?u kh? n?ng c?ng s? giã t? ??i tuy?n sa

read more

Danh gia keo tai xiu My vs Wales, 2h ngay 22/11

Tr?n ??u gi?a M? vs X? Wales t?i vòng b?ng VCK World Cup 2022 s? ???c di?n ra vào lúc 02h00 ngày 22/11 và d??i ?ây s? là nh?ng nh?n ??nh, soi kèo b?t t? s? M? vs X? Wales WC 2022 th? nào ??n t? các chuyên gia ! Soi kèo M? vs X? Wales tr??c tr?n M? mang ??n World Cup 2022 m?t ??i hình có th? nói là tr? nh?t gi?i ??u và Chris

read more

Ket qua bong da Maroc vs Croatia, 17h ngay 23/11/2022

Soi kèo nh?n ??nh kèo th? vàng Maroc vs Croatia WC 2022 chính xác, bao g?m soi kèo châu Âu, kèo châu Á, kèo Tài/X?u Maroc vs Croatia World Cup 2022 c?p nh?t m?i nh?t hôm nay t?i ?ây. Tr?n ??u Maroc vs Croatia trong khuôn kh? b?ng F World Cup 2022 s? mang ??n m?t t? l? kèo vô cùng h?p d?n danh cho NHM, ?T Croatia ch?c ch?n s?

read more

Nhan dinh ti so Bo Dao Nha vs Ghana, 23h00 ngay 24/11/2022

Tr?n ??u th? 2 b?ng H s? là cu?c ??i ??u gi?a B? ?ào Nha vs Ghana. Theo d? li?u soi kèo B? ?ào Nha vs Ghana, Ronaldo và các ??ng ??i ?ang h??ng t?i k? World Cup l?n này v?i m?c tiêu r?t rõ ràng khi mà ??i bóng này ?ã có ???c ??i hình t?t nh?t trong l?ch s?. T?i b?ng ??u này ??i th? l?n nh?t c?a B? ?ào Nha chính là ??i tuy?n Urug

read more